Archiwa: Ubezpieczenie na życie - Ubezpieczenia Woźniak Gorzów

Ubezpieczenie na życie

Pierwsza ochronna – zaspokaja ona potrzeby finansowe, które powstały po stracie osoby ubezpieczonej. Świadczenie uzyskane z tego świadczenia może służyć zarówno spłacie należności podatkowo – sądowych, stanowić dochód dla rodziny poszkodowanego, jak i być w formie funduszu na leczenie.

Druga oszczędnościowa – ta funkcja związana jest bezpośrednio z funduszami inwestycyjnymi. Pozwala ona osobie ubezpieczonej na uzyskanie korzyści finansowych w postaci pożyczki, udziału w zysku, wartości wykupu bądź emerytury. Tak jak w przypadku ubezpieczeń majątkowych mamy wiele form ubezpieczeń na życie. Najważniejsze z nich to: ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenia na dożycie, ubezpieczenie mieszane, renty życiowe, ubezpieczenia posagowe, ubezpieczenia grupowa, ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi.